01 november 2023

Kinn kommune

Håkon Christensen er Driftstekniker i Kinn kommune og bruker inneklimasensoren fra N3 aktivt i hverdagen. Dette for å sikre et best mulig inneklima på de ulike byggene han drifter.

Kinn kommune har sterkt fokus på bærekraft og miljø, og ønsker til enhver tid å være i forkant teknologisk for å sikre et trygt og godt inneklima på sine bygg. De bruker derfor inneklimasensoren til N3 som måler:

• Mengde svevestøv
• Co2
• Temperatur
• Relativ luftfuktighet

Håkon og hans kollegaer i Kinn kommune ønsker realtid oversikt over inneklima i de ulike byggene slik at de har kontroll. Det er også viktig å kunne se resultatene av gjennomførte tiltak. De har ulike type utfordringer i hverdagen og typiske eksempler kan være:

• Optimalisere driftstider på ventilasjon.
• Måle og justere temperaturer for å bedre inneklimaet i byggene.
• Dokumentere inneklimaet i bygg.
• Foreslå tiltak for å bedre inneklimaet i bygg.

Tiltakene har fungert!
Ved å bruke inneklimasensoren fra N3 har de kunnet måle og gjennomføre flere ulike tiltak som har gjort at brukerne av byggene har fått en bedre hverdag:

Luftfuktigheten ble forbedret
På ett av byggene kom det inn en klage på tørr luft. Dette viste seg å stemme når en så målinger over tid hvor snittet var helt nede i 17% og dermed under de anbefalte grenseverdiene satt av FHI. Tiltaket var da å justere ned temperaturen som også var høy i dette bygget. Den ble justert ned fra 25 grader til 22 grader og luftfuktigheten gikk da fra 17% til 36%.

Dårlig luft i klasserom er dokumentert og blir forbedret
Det kom inn klage på dårlig luft i et klasserom. Sensoren viste at en lå over 1200 i ppm som er 20% over anbefalingene til FHI. Årsaken til dette var at sensoren som styrte ventilasjonen viste feil Co2 og at tilført luft derfor ikke var tilstrekkelig – noe som ble rettet opp så snart Håkon fant ut av det.

Dårlig luft i et kontorbygg
Det kom inn klage på dårlig luft i et kontorbygg og det viste seg at årsaken var høy temperatur grunnet direkte sollys gjennom vinduer. Over tid ble det målt temperaturer opp mot 28 grader og det er ikke optimalt. Tiltaket blir utvendig solskjerming som vil sørge for redusert temperatur og bedre inneklima for alle i bygget. Dette basert på konkrete og faktabaserte målinger.

Godt og velfungerende samarbeid mellom Drift og Renhold
Tjenesteleder for renhold, Tove Lill Refvik Volle i Kinn kommune benytter også N3smart løsningen både på Renholdssoner, gulvvaskemaskiner og inneklima. Dette gir dem gode data i realtid på når det er behov for støvsanering og bidrar til mer behovsbasert renhold basert på gode data der det usynlige blir gjort synlig.

Optimaliserer energiforbruk og inneklima med inneklimasensor fra N3

Tommelfingerregelen sier at det å senke temperaturen med 1 grad kan endre energikostnaden med 5%. Kinn kommune har brukt N3smart Indoor Air Quality Sensor (IAQ) og redusert strømforbruket med henholdsvis 21% og 26% på to bygg. Dette har de gjort samtidig med at de opprettholder og kan dokumentere godt inneklima! Med andre ord; Vinn-vinn der en sparer penger samtidig som en har full kontroll på inneklimaet!

– På en kombinert barneskole og barnehage har vi utsatt oppstart av ventilasjonen om morgenen med en time og justert ned viftehastigheten til 70%. Vi har kunnet dokumentere at luftkvaliteten er god. På dette bygget reduserte vi strømforbruket med 26%.

– I en barnehage har vi justert ned viftehastigheten til 75% og kan dokumentere god luftkvalitet. Dette reduserte strømforbruket med 21%.

– Vi skal gjøre lignende tiltak på flere bygg, sier Håkon Christensen.

Løsningen til N3 er utviklet i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund.
Vi i N3 er stolte av vårt samarbeid med Astma- og Allergiforbundet. Vi er eneste leverandør på sensorikk som har gjort dette og i fellesskap har vi utviklet moderne sensorer av høy kvalitet som bidrar til å gi et bedre inneklima i alle typer bygg.

Håkon Christensen

Håkon Christensen Driftstekniker, Kinn kommune