SMARTINSTRUKSJONER FOR RENHOLDERE

I indeksen under vil du finne koblinger til de forskjellige temaene innenfor vedlikehold av Renholdssoner og Stopzones.


Renholdssoner maskinen er det viktigste redskapet du bruker for tømming av renholdssonen. Som regel vil du finne maskinen i et bøttekott i nærheten av sonen.

Kontakt oss på skjemaet under eller ring 02131